Głod na świecie,

jego przyczyny


Głód na świecie - podstawowe dane

Na świecie głoduje prawie miliard ludzi. Zamieszkują oni niemal wyłącznie kraje biedne i rozwijąjące się. Poznaj trzy definicje głodu. Opisujemy dokładnie na czym polega to zjawisko ... .

Geografia głodu

Zjawisko głodu występuje głównie w Afryce Subsaharyjskiej, na Karaibach, w Ocenii, Azji, Ameryce Łacińskiej, Afryce Północnocnej. Więcej danych w tym artykule.

Rzeczywiste przyczyny istnienia problemu głodu na świecie.

Klęska głodu w krajch biednych wynika głównie z przyczyn politycznych, ekonomicznych i społecznych. Współczesna geopolityka nie stworzyła modelu, który chroniłby najbiedniejsze kraje.

Czy globalny kapitalizm jest przyczyną głodu na świecie ?

Rynek żywnościowy jest bardzo uzależniony od globalnych mechanizmów ekonomicznych. Niestety wielu ekonomistów posuwa się za daleko. Z pszenicy i tym podobnych produktów czyni się towar idealny dla finansowych obrotów i spekulacji. Najważniejsze są obroty finansjery. Ludzie, dla których od ceny żywności może zależeć to, czy za kilka miesięcy będą jeszcze żyć są nieistotni.


Konflikty militarne, jako jedna z głównych przyczyn światowego głodu

Problem głodu nie wynika z istnienia klęsk naturalnych takich , jak susze, czy powodzie. To wynik dysfuncyjnej polityki i często konfliktów zbrojnych.


12 mitów na temat głodu

Czy problem światowego głodu to problem ekonomiczny ? Czy w istocie jest tak, iż zderzyliśmy się z sytuacją, która jest zbyt skomplikowana i niemożliwa do naprawienia. Być może problemem jest jednak istnienie wielu mitów i stereotypów na temat tego problemu, które powstrzymują nas często przed podjęciem konkretnych działań.

Dawny kolonializm i rasizm, a problem głodu

To, że na świecie głodują czarni mieszkańcy Afryki, potomkowie Azteków w Ameryce Południowej, czy Azjaci to nie przypadek. To post - kolonialny dramat, dramat dziejący się od stuleci.Pomoc żywnościowa, czy żywnościowa broń

Wiele rządów i organizacji cyniczne posługuje się problemem głodu dla realizacji swych politycznych celów i materialnych marzeń. To zwykły fortel, obliczony na zrobienie wielkiego wrażenia i zbudowania wizerunku „szlachetnej klasy politycznej”. Jednak najważniejszy jest zysk. Polityczny i ekonomiczny.

Wielkie korporacje żywnościowe – władcy jedzenia, panowie życia milionów.

O tym, że w krajach biednych umierają miliony ludzi decyduje cyniczna globalna ekonomia. To gra wielkich korporacji produkujących żywność, które dla stworzenia nowych i rynków i wzrostu sprzedaży potrafią postawić na szali los wielu narodów.